Fastekampanjen 2019 gav 80 000 kr...

Samma himmel - Samma rättigheter

Pågick mellan den 3 mars - 14 april

I Degerfors-Nysunds församling samlade vi in den rekordstora summan:
79 966 kr

Resultatet från 2018 var: 66 555 kr

Läs mer om fastekampanjen HÄR

135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer.
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen.

Var med och kämpa för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Dina gåvor används där behoven är som störst och räddar liv – de bidrar till hopp och värdighet.

Tack!