Axplock av positiva händelser under vecka 46

Åtorps kyrkliga syförening stöper ljus inför syföreningsauktionen
Färdiga hemstöpta ljus
En fin och värdefull kväll när Kjell Westerlund besökte oss för att prata om att våga säja ja till livet när det värsta har hänt
Föreläsningen avslutades med god fika och goda samtal
I söndags fick SKUV, Svenska kyrkans unga vuxna, besök av Bodarnes pastorats unga vuxna. Vi startade dagen med gudstjänst i Degerfors kyrka och därefter fortsatte en rolig dag med aktiviteter i Degerfors församlingshem⛪️🫶
I söndags fick SKUV, Svenska kyrkans unga vuxna, besök av Bodarnes pastorats unga vuxna. Vi startade dagen med gudstjänst i Degerfors kyrka och därefter fortsatte en rolig dag med aktiviteter i Degerfors församlingshem⛪️🫶