Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Meänkieli

Ruottin kirkko on evanjeelilainen-luteerilainen kirkko, joka on jaettu seurakunthiin, kontrahtiin, hiippakunthiin ja kansalisheen tashoon.

Ruottin kirkko tarjoaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisön missä sie saatat kohata muita ja syventyä uskossasti.

Kirkon perustehtävä

Ruottin kirkon perustehtävhiin kuuluu ette pittää jumalanpalveluita, järjestää opetusta ja toimittaa tiakoniita ja misjuunia. Seurakunta on vastuussa toiminasta kaikile, jokka asuvat eli vierailevat seurakunnassa. Sielä on maholista järjestää kastetta, rippikoulutusta, vihkimistä ja hautajaisia.

Jumalanpalvelut

Jumalanpalvelu on tilaisuus, yhessä muitten seurakuntajäsenitten kans, missä on maholista kohata Jumalaa. Met nouvama voimaa rukouksesta, ehtoolisesta ja laulusta. Kaikin on tervetulheita uskonsa ja eppäilynsä kans. Perintheen tapoja koema jumalanpalvelun eri osissa, kuulema musiikissa ja näemä kirkkohuohneen koristeluissa. Mutta met saama kans kuulla uuistusta puhuttelussa, laulussa ja rukouksessa.

Opetus

Jeesus opetti ihmisiä koko elämänsä. Hän selitti kuvitten kautta ja keskusteli ihmisitten kansa ketä hän kohtasi koska se halusi näyttää Jumalan rakhautta. Opetuslapset sait tehtäväksi ette jatkaa sen muilekki ja niin se on jatkunu aina meän päihviin asti. Kun met tänä päivänä ajattelema opetuksesta met piian ajattelema ensi käessä rippikoululaisista. Mutta kaikissa kohtauksissa ihmisitten kansa opima jotakin uutta toisista ja meistä ittestä. Sillä tavala saama syvemän ymmäryksen siittä mikä se on ette olla ihminen.

Tiakoni

Tiakoni on kirkon sosiaalinen työ. Tehtävä on ette osalistumisen, respektin ja keskinhäisen solitaarisuuen kautta kohata ihmisiä vaikeissa elämäntilantheissa. Kaiken tämän pohja on Jumalan rakhaus, niinkun se kohtaa meitä Jeesus Kristus ihmisenä.

Misjuuni

Misjuuni merkittee ’lähätys’ ja peilaa sitä tehtävää mitä opetuslapset sait toistaaksheen muile uskostaan. Tänä päivänä kirkko osalistuu siihen lähätyksheen ihmisitten kohtaamisen kautta sekä lähiympärystössä ette maan rajotten ulkopuolela. Misjuuni koskee sen takia yhtä paljon sitä mitä seurakunta tekkee omassa maassa, kun kuinka tuethaan muita kirkkoja ympäri koko mailmaa heän perustehtävässä ette toistaa Jeesuksesta. Tämä tapahtuu rahalahjotten kautta ja lähättämällä avustajia, esimerkiks opettajia, lääkäriä, ekonoomia eli pappia.

Ruottin kirkko ulkomaila

Ulkomaankirkko sisältää ulkomaanseurakuntia ja muita ulkomaantoimintoja. Ruottin kirkon ulkomaan lautakunta päättää mikkä ulkomaanseurakunnat kuuluvat Ruottin kirkhoon. On olemassa 45 ulkomaanseurakuntaa ja sen lisäks noin 80 jumalanpalveluspaikkaa missä kokkoinuthaan säänölisesti.

Luulajan hiippakunnassa on erikoinen meänkielinen työ, lue lissää siittä tästä.