Hämta samtalshandledning för studiecirkel om utställningen ”Se Tranströmer”

Nyhet Publicerad Ändrad

Se Tranströmer – dikter och bilder för samtal om dikt och liv. Samtalshandledningen vill ge inspiration och idéer för det goda, fördjupande samtalet.

Varje cirkeldeltagare ska ha ett exemplar av Tomas Tranströmers Samlade dikter (eller motsvarande) och Se Tranströmer, 20 fotografers tolkningar.