Svenska kyrkan utbildade i konfliktlösning inför valet i Kenya

Nyhet Publicerad Ändrad

Det förra valet i Kenya blev en mardröm för befolkningen och över tusen personer dödades i strider. Inför valet i mars i år var oron stor, men tack vare noggranna förberedelser gick valet lugnt till. Svenska kyrkan bidrog med en utbildning för nyckelpersoner i bland annat konfliktlösning. 

– Det finns en stor rivalitet mellan olika grupper i Kenya och en stor utmaning i att bygga broar, berättar Kathy Angi. 

– Utbildningen vi höll i handlade om att hantera konflikter. Vad gör man med arga människor? Det finns olika förhållningssätt som antingen kan göra människor argare eller få dem att lugna ned sig. Vi hade diskussioner och rollspel.

Personalpool för katastrofarbetare

Kathy är medlem i Svenska kyrkans ”personalpool” med medarbetare från olika länder som har stor erfarenhet av att arbeta i katastrofer och som med kort varsel kan åka ut och göra en insats där det behövs. 

Tillsammans med ytterligare en poolmedlem, Tricia Herman, höll Kathy Angi en utbildning för 32 nyckelpersoner från olika regioner i Kenya. 

Lokala ledare deltog

Det var lokala ledare, pastorer, representanter från nomadfolken, personer som arbetar med hiv och aids och projektledare i utvecklingsprojekt med flera.

– Vi pratade om vad ett psykosocialt förhållningssätt är och hur deltagarna kan integrera det i sina sammanhang.  Hur de kan vara förberedda. Det handlar om att titta efter det som kan förena ett samhälle, inte det som splittrar. 

Psykosocial "första hjälpen"

– Precis som med vanliga ”första hjälpen” finns det en psykosocial första hjälp. Det handlar om att ge rätt hjälp. Att inte göra en situation värre. 

När Kathy reser till en katastrof är hennes uppgift att lära ut ett förhållningssätt som stärker och stabiliserar de goda krafter som redan finns i ett samhälle så att de blir mer stabila. Detta brukar kallas ett ”psykosocialt förhållningssätt”.

Så kan människor återhämta sig snabbare 

I en katastrofsituation blir vi människor förstås ofta arga, frustrerade  och ledsna. Ett medvetet förhållningssätt i katastrofarbetet gör att enskilda människor, och samhället i sin helhet, snabbare återhämtar sig efter en katastrof. 

– Vi har alla familjer, samhällen och sammanhang som vi tillhör. Vi behöver stödja dessa sammanhang så att de i sin tur kan stärka svaga och utsatta – vi från poolen är ju bara där tillfälligt, säger Kathy Angi. 

Stor nytta av kunskaperna 

Mångas gemensammas arbete lyckades, valet i Kenya i år gick lugnt till utan några våldsamheter. 

Efter valet fick Kathy Angi entusiastisk respons från flera av dem hon utbildat några vecka tidigare. Under en översvämning som inträffade strax efter valet, då 18 000 människor tvingades fly hemifrån, hade kursdeltagarna haft stor nytta av de kunskaper i psykosocialt bemötande som de fått under sin utbildning. 

Maria Sandell