Kyrkan + fotboll = SANT

Nyhet Publicerad Ändrad

Fem frågor till Per Johansson, fotbollspräst och komminister i Landskrona församling.

Kyrkan och BoIS – vad har ni ihop?
–  Svenska kyrkan har ett nationellt avtal med Svenska fotbollsförbundet sedan flera år tillbaka och Landskrona församling samarbetar med Landskrona BoIS och andra föreningar i Landskrona på olika sätt sedan 2010.

Varför är fotboll en viktig arena?
–  Fotboll engagerar jättemånga människor. Kyrkan har dessutom väldigt lite verksamhet som vänder sig till män, men här har vi en stor målgrupp som vi når ut till, vilket är bra.

Vad gör ni?
–  Vi arbetar med seniorerna, 19-35 år, i de lokala klubbarna om värdegrund och etik. Vi har satt ihop ett koncept som vi kallar ”Livsvandring”. Med det som utgångspunkt diskuterar vi med spelarna om livsfrågor där de får möjlighet att reflektera över sin roll som människor och fotbollsspelare. Sedan agerar vi också matchvärdar.

Matchvärd – vad är det?
–  Vid fotbollsmatcher är vi på plats som värdar för evenemanget vilket brukar vara uppskattat.  Vi gör reklam för kyrkan och brukar arrangera en tävling. Diakonen förmedlar match- och matbiljetter till familjer inom diakoniverksamheten i Landskrona.

När är nästa matchvärdskap?
–  Den 28 april i Härslöv. Vi arrangerar en medeltidsdag med en mängd aktiviteter med anledning av Landskronas 600-årsjubileum med medeltidsmässa i tidsenliga kläder. Därefter börjar fotbollsmatchen mellan Härslöv och Billesholm.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se