David Ferrabee
Foto: Andrea Kollmann

Lyckad förändring nås med kommunikation

Nyhet Publicerad Ändrad

Informera, kommunicera, förändra. I den ordningen genomförs, lite förenklat, varaktiga förändringar. Stiftets KOM-dag grävde lite djupare i hur information och kommunikation ska användas för att lyckas. Tre experter i kommunikation medverkade.

2013-04-16

David Ferrabee är konsult i ledarskap och förändringskommunikation vid Londonfirman Able and How. Han har gedigen erfarenhet av att leda komplexa organisationer genom förändring. Bland kunderna finns universitet, banker och storföretag som Coca Cola och Shell.

– Inför en förändring måste ledningen klargöra var organisationen befinner sig nu, vart den ska och på vilket sätt den ska nå dit. För att få med personalen på tåget måste man kunna förklara varför förändringen ska genomföras. Att tidigt involvera personalen i processen och inse att alla i något skede har en ledarroll på någon nivå i organisationen ger också framgång.

–  Förändringar påverkar människor på olika sätt och det är ledningens roll att leda dem genom hela den processen. En ledare som visar omsorg, förstår vikten av kontinuerlig information och involverar personalen i processen, arbetar strukturerat och förmår visualisera målet kan genomföra en bestående förändring sabbare och lättare.

Eva Johannesson, kommunikationschef på Skånes universitetssjukhus (SUS), har lotsat personal och allmänhet genom rekordsnabba förändringar, som när en omvälvande enhetsfusion skulle utföras på fem veckor.

–  Ett så snabbt beslut hinner aldrig svara på varför det måste göras innan det var gjort. När vi utbildar chefer rekommenderar vi att man lägger upp en kommunikationsplan. Inte sällan får de en aha-upplevelse över att man kan planera kommunikationen. Förändringar ska kommuniceras kontinuerligt för att skapa förtroende och trygghet.

Nina Wadensjö är kommunikationschef hos socialdemokraterna, en organisation som på många sätt har likheter med kyrkan idag, med värdebaserat arbete och medlemmarna i fokus.

– Vi har en organisation i kris, den måste utvecklas och förändras, frågan är bara hur? Vi vill vinna val, men måste samtidigt sätta arbetet i ett längre perspektiv. En förändring får inte vara kosmetika, det handlar om människor. Gör inte som andra, känn efter vad just er organisation klarar av och låt det ta tid.

Lunds stifts informationschef Claus Grue avslutade med att betona vikten av att dela kunskap och erfarenheter med organisationer utanför kyrkan. Han uppmuntrade också publiken att ha det kinesiska ordet för kris i bakhuvudet, ett ord som på samma gång betyder både hot och möjlighet.

andrea.kollmann@svenskakyrkan.se