Bytte turistbranschen mot kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Fem frågor till Fredrik Nordin, ny församlingspedagog i Norra Åsum.

Varför har du sökt dig till ett arbete inom kyrkan?
– Jag trivs i Svenska kyrkan och känner att det är rätt ställe för mig. Tidigare har jag varit kyrkopolitiskt aktiv men kommer annars inte från en kyrklig bakgrund. Ingen i min familj gick i kyrkan när jag var barn. Tillsammans med min frus familj började jag upptäcka min gudstro.

Varför församlingspedagog?
– Jag jobbade tidigare inom turistbranschen. Då märkte jag att många människor vill prata om livsfrågor, att det finns ett behov att prata av sig. Det finns så många sidor i människors liv och turismbranschen blir lätt lite ytlig. Därför utbildade jag mig till församlingspedagog och blev klar förra våren. Jag tror också det är bra för kyrkan med folk som kommer utifrån, det är lätt att bli hemmablind.

Vad innebär jobbet?
– Jag jobbar jättemycket med barn och ungdomar men har inga egna grupper utan är lite överallt. Mitt övergripande mål är att göra all teologi tillgänglig inom samtliga verksamheter.

Hur går det till?
– Vi arbetar i många former, med allt ifrån drama och musik till att se till att finnas i olika medier. Hur vi ska använda Facebook och hemsidan är också en del av arbetet. 
Det är också viktigt att vara pedagogisk internt för att kunna vara tillgänglig utåt. Allt handlar om hur vi i kyrkan möter våra medmänniskor.

Har du någon framtidsvision i jobbet?
– Jag hoppas att Svenska kyrkan ska finnas i allas medvetande som en organisation som berör alla. Ungefär så som de kända varumärken vi alla känner till. Den positionen
önskar jag att Svenska kyrkan kan arbeta sig fram till i folks medvetande.

Andrea Kollmann