Undervisning och mission i fokus

Nyhet Publicerad Ändrad

En stor satsning de närmaste åren handlar om undervisning och mission, som kyrkostyrelsen nyligen antagit en strategi för.

2013-03-15

Bakgrunden är det kunskapsvakuum som uppstått sedan kristendomsundervisningen försvann som eget ämne i skolan.

Målet för kyrkostyrelsens strategi för undervisning och mission för alla åldrar sammanfattas i tre punkter:

1. att det i Svenska kyrkans församlingar kontinuerligt erbjuds arenor för undervisning och lärande där människor i alla åldrar får utveckla sin förmåga att samtala om och leva i tro.

2. att Svenska kyrkans församlingar har medarbetare (anställda och ideella) med kompetens att erbjuda sådan undervisning i stimulerande lärandemiljöer.

3. att Svenska kyrkans förtroendevalda därigenom får möjlighet att stärkas i sin kallelse som bärare av tro.

Lunds stift önskar nå längre än så och har därför skärpt strategin enligt följande:

a. Att det i Svenska kyrkans församlingar kontinuerligt etableras arenor för undervisning och lärande, där människor i alla åldrar får utveckla sin förmåga att samtala om och leva i tro.

b. Att Svenska kyrkans församlingar har medarbetare (anställda och ideella) med kompetens att genomföra sådan undervisning i stimulerande lärandemiljöer.

c. Att Svenska kyrkans förtroendevalda därigenom stärks i sin kallelse och sändning som bärare av tro.

- Detta är en stor och viktig satsning som ligger helt i linje med Lunds stifts vision där inspirera till lärande är en grundbult. Vi vill därför vara ännu tydligare i vårt åtagande, säger Eva-Lotta Granten, chef för Lunds stifts utvecklingsavdelning.

Ett första steg blir att starta pilotprojekt i ett 20-tal församlingar runt om i stiftet. År 2017, lagom till Luther-jubileet, ska strategin vara genomförd.