Kraftfulla verktyg når fler

Nyhet Publicerad Ändrad

”En lyckad utbildningsdag för stiftsfullmäktigeledamöter och ersättare”. Så lyder en nöjd deltagares recension på Facebook av förra tisdagens informationsdag på Stiftsgården Åkerberg.

2013-03-14

Drygt 70 ledamöter och ersättare samlades för att ta del av information kring tre aktuella ämnen, var av ett var just sociala medier. Anna-Karin Olsson från Lunds stifts informationsavdelning och Mattias Hallberg från Kyrkokansliet tog med åhörarna på en lärorik resa genom en digital värld där allt fler människor tillbringar en allt större del av sin tid.

– Det snabbt växande intresset för sociala medier är en trend och ett faktum som kyrkan måste förhålla sig till. Här finns möjligheter att möta människorna där de finns och nå ut till fler och berätta om kyrkans verksamhet, förklarade Anna-Karin Olsson.

Sedan starten i höstas har Lunds stifts Facebook-sida fått runt 300 följare och fler strömmar stadigt till. Samma sak gäller biskop Antjes Twitter-konto, som idag har nära 1700 följare.

– Rätt använda är sociala medier kraftfulla verktyg för att göra kyrkan sedd och hörd, men det gäller att ha en klar och väl förankrad strategi för hur de ska användas, menade Anna-Karin Olsson. 

Ett givet användningsområde blir kyrkostyrelsens och Lunds stifts satsning på undervisning och mission, som biskop Antje tillsammans med utvecklingsavdelningens chef Eva-Lotta Grantén, inledningsvis redogjorde för. Bakgrunden är de allt större behov som måste fyllas sedan kristendomsundervisningen togs bort i skolan. Läs mer>

Med stor passion gav sedan stiftsdiakonerna Lena Strömberg Larsson och Carin Hompe Svedberg en bild av diakonins ursprung, roll och betydelse för samhället. Åhörarna fick också en bild av det diakonala arbetet i Lunds stift och hur viktigt detta är.

Medan snödroppar och vintergäck blommade i vårsolen utanför fick ledamöter och ersättare i Lunds stifts högsta beslutande organ med sig klargörande information inom områdena:  undervisning och mission, diakoni, samt sociala medier. 

En nöjd fullmäktigeordförande Sven-Bertil Persson, tackade för synnerligen matnyttiga och angelägna föredragningar.    

 Claus Grue
claus.grue@svenskakyrkan.se