Kyrkan mitt i byn

 Grävfynd. Dopfunten i Säby kyrka är ett stenblock som hittades vid byggnadsarbetet 1974.

Grävfynd. Dopfunten i Säby kyrka är ett stenblock som hittades vid byggnadsarbetet 1974. Foto: Linnéa Malmborg

[2013-03-04 13:45]

Säby kyrka

Enligt den så kallade Botvidslegenden låg i forna tider Säby kyrka nere vid Bornsjöns strand, ungefär där Salems kyrka nu finns. Många hundra år senare byggdes på 1970-talet en ny Säby kyrka, raka motsatsen till dess föregångare. 

Säby kyrka anno 1974 är byggd i trä som en vandringskyrka, vilket betyder att den helt sonika kan plockas ned och återuppstå på annan plats. Än i dag står den dock stadigt och förblir sådan.

Anledningen till att en ny kyrka byggdes var att sträckan från den nya Salem­staden till Salems kyrka var alldeles för lång. Kyrkan skulle finnas nära folket.

Mitt i kyrkan står ett stenblock som hittades vid byggnadsarbetet. En skål höggs ut i mitten och kyrkans nya dopfunt stod klar. Intill står konstverket och ljusbäraren Den brinnande busken, tillverkad av Ronny Hedman.   

Uppe i luften hänger ett votivskepp, en modell av ett fartyg som är avsedd som tacksägelse till Gud för beskydd. Detta som påminnelse om kyrkans anknytning till sjön. På väggen hänger en kopia av Salems kyrkas förnämliga altarskåp.

I en intilliggande byggnad finns församlingens kansli och kontor, pastors- och vaktmästarexpedition, församlingshem med café, körsal samt lokaler för barnverksamheten en trappa upp.   

Här pågår varje vecka febril aktivitet, och alla kan dagligen komma förbi på en kopp kaffe i vårt kafé. Välkomna till oss!

 

 

Salems kyrka

Byggår: 1974.
Arkitekt: Rolf Bergh.
hitta hit: Emanuel Birkes väg 1. Mitt i Salems centrum, tvärsöver gatan från gallerian.
Byggnaden: Så kallad vandringskyrka, tänkt att kunna nedmonteras vid behov. Byggd i trä med pyramidformat tak och kvadratisk form. Stora fönster löper utmed hela kyrkobyggnaden.
Orgel: Byggd av Walter Thür.

 

//