Svenska kyrkan certifierad som biståndsaktör

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans internationella arbete har, som första svenska organisation, blivit HAP-certifierad. Det betyder att Svenska kyrkan lever upp till hårda krav på ansvarsfullt katastrofarbete och utvecklingssamarbete.

- HAP-certifieringen av Svenska kyrkans internationella verksamhet är oerhört glädjande och ett gott betyg för vårt ansvarsfulla katastrof- och utvecklingsarbete som man kan lita på, säger Erik Lysén, internationell chef.

Svenska kyrkan är den första svenska organisation som blivit godkänd enligt HAP:s kriterier.

- Att Svenska kyrkan blivit HAP-certifierad innebär att vi lever upp till krav som bland annat handlar om att vi gör vad vi lovar - gentemot våra partner och de utsatta människor som tar del av projekten Svenska kyrkan stöder, berättar Erik Lysén.

Certifieringen innebär också att Svenska kyrkans internationella arbete följer HAP:s riktlinjer för personalens kompetens, transparens och öppenhet och viljan att ständigt lära och förbättra arbetet.

En annan viktig del av HAP-certifieringen handlar om att inbjuda till delaktighet och att möjliggöra för människor att framföra klagomål på verksamheten.