Relationer leder till dop

Nyhet Publicerad Ändrad

Dopet kan bli början på en process där icke-kyrkvana familjer får växa in i kyrkan. Men allting börjar med relationsbyggande. Det menar Alastair Wood, församlingspräst i Holy Trinity Headington Quarry i Oxford, England.

Han var nyligen inbjuden av projektet Fokus dop för att medverka på en konferens och inspirera projektförsamlingarna.

Alastair Wood verkar i en blandad församling med människor från hela världen och med olika social bakgrund, allt från akademiker till fabriksarbetare. Arbetslösheten är stor. När Alastair påbörjade sin tjänst beskriver han situationen som ett pionjärarbete.

– I det mer välmående området, där också kyrkan finns var det relativt sett högt deltagande på gudstjänsterna. I det andra området var intresset för kyrkan mycket lågt.

Med utgångspunkt att kyrkan är till för alla började Alastair sitt fotarbete. Det handlar om att vara synlig i området.

– Jag går alltid genom området på väg till morgonbönen och bär alltid prästkrage. Efter en tid blir man igenkänd och då är det lättare att komma fram till mig, till exempel på puben.

Alastair betonar vikten av att bygga relationer på flera plan. När han fick tjänsten för knappt fyra år sedan tillfrågades han även att bli skolguvernör – ett förtroendeuppdrag där han fungerar som ett stöd åt ledning och elever. I det uppdraget möter han många familjer. Alastair är noga med att poängtera att rollen i skolan alltid sker på skolans villkor. Samtidigt så ger det en ingång till kyrkan. Vad kan kyrkobyggnaden berätta om arkitektur, hur har prästens roll sett ut i samhället rent historiskt?

– Mötena med människorna är höjdpunkterna. Sedan var det en extra bonus att få se tågen på Lunds centralstation, avslutar Alastair skrattande.

Det är första gången Alastair besöker Sverige och han tar med sig varma minnen hem till England.

– Man är osäker på hur man får agera i en kyrka. För att avdramatisera det hela brukar jag inleda med en enkel allsång med rörelser för att bryta isen. Därefter startar själva dopet. I grund och botten handlar det om att se dopet ur familjens perspektiv och ge en positiv erfarenhet. Det ska vara början på en process för familjen där vi som kyrka är medvandrare.

I samspelet med familjerna kommer ofta frågan om dop upp. För många familjer upplevs tröskeln till kyrkan som hög och Alastair arbetar med att sänka den.

Marcel Salinder
marcel.salilnder@svenskakyrkan.se