Ro åt luggslitna själar på sinnesromässa

Nyhet Publicerad Ändrad

På Sjömansgården i Malmö hålls en sinnesromässa varje onsdag. Ett hundratal kommer regelbundet. Mässan är enkel och avskalad och särskilt anpassad för missbrukare i behandling enligt tolvstegsrörelsen, men alla är välkomna.

2013-01-17

Sinnesromässa Malmö Hubert
Hubert kommer regelbundet. Han går även på vanliga gudstjänster och har jobbat med hemlösa och utstötta. Foto: Andrea Kollmann

Christine och Villy kommer i stort sett varje vecka. Vi sitter runt ett bord och fikar innan mässan börjar. Ingen vill bli fotograferad, men de pratar gärna, samtidigt som de hejar på besökarna som släntrar in pö om pö, eller byter några ord med prästen Marie-Louise Norozi.
 
– Sinnesromässor är häftiga. Så fort jag kommer hit känner jag sinnesro. Det är hela miljön och att vi som kommer har samma utgångspunkt. Man får vänner för livet här. Sinnesro är viktigt för alla. Sedan är det bra musik också, säger Villy som har varit nykter i tjugo år. Han reser en timma med buss från sin hemort för att ta sig hit.
 
Christine, som är infödd Malmöbo, sökte gemenskap och gick först till den vanliga gudstjänsten men kände sig utanför.
 
– För mig som inte har familj och inte heller ett arbete att gå till är gemenskapen här en gång i veckan väldigt viktig. Här får man sinnesro, åtminstone till viss del, säger hon.

Varje mässa har ett tema som anknyter till den livssituation och de existentiella frågor man har som missbrukare. Det kan handla om förändring, tillit, ansvar. Eller som idag, om änglar. Prästen Marie-Louise Norozi säger att vi alla mött dem och att vi alla också varit en för någon, åtminstone någon gång i livet.
 
Musiken har en central plats och följer med under hela mässan. En pianist och en saxofonist spelar Gläns över sjö och strand och Ängeln i rummet. Salen är fullproppad, de som kommer sent får sitta utanför de öppna dörrarna till det stämningsfulla kapellet. Sinnesrobönen, meditativ tystnad, psalmsång, förböner, ljuständning och nattvard i ring. Högtidlig ritual som ger en stunds värdighet åt luggslitna själar i extra behov av just det.
 
– Vi ger tillhörighet och hopp. Oavsett hur öppna vi inom kyrkan vill vara är det aldrig lätt att komma in i en etablerad gemenskap när vi inte känner en enda människa. Har man dessutom ett utanförskap är det ännu svårare. Många kommer från Anonyma alkoholister (AA) eller Anonyma narkomaner (NA) och känner på så sätt varandra redan lite grann.
 
– En klar dominans är män mellan 20-40 år, vilket är ovanligt i kyrkan. Annars är det ett brett spektra av besökare i alla åldrar, olika religionstillhörighet eller ingen alls, alla med olika problematik, men som främst har med missbruk att göra. Hit är alla välkomna, säger Marie-Louise Norozi.
 
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se   

Sinnesromässan i Malmö

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”
 
Sinnesrobönen är skriven av den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr 1926. Bönen används i tolvstegsrörelser som Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner.
 
I Malmö är sinnesromässan en gemensam mässa för Malmö kyrkliga samfällighets alla församlingar, där Husie och Södra Sallerups församling bär huvudansvaret. I höstas firade de 15-årsjubileum i Malmö. De präster och diakoner som vill har avtalad rätt att använda del av sin arbetstid för sinnesromässan. Marie-Louise Norozi är samordnande präst för sinnesromässan i Malmö.
 
Mässan hålls varje onsdag kl 19.00 med fika före i S:t Nicolai kapell, Kyrkans hus på Sjömansgården, Malmö. Se program under www.svenskakyrkan.se/malmo