Fest när två pastorat blev ett

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 13 januari 2013 var en enda stor fest i Hjärtums kyrka och i Hjärtumsgården. I gudstjänsten var det fullt pådrag med biskop Per Eckerdal, prosten Martin Lindh, församlingarnas körer, präster och diakoner, samt en fullsatt sjungande kyrka.

Efter gudstjänsten fylldes snart Hjärtumsgården där det fanns plats för alla vid fint dukade bord. Tal och sång avlöste varandra och representanter för omgivande församlingar gav sina hälsningar till pastoratets kyrkoherde Mikael Isacson. Hela högtiden andades av en positiv framtidstro och ett ord som kanske sammanfattar det hela var "äntligen".

Samlingen i Hjärtumsgården avrundades av Kai Larsen som lyfte fram att framtiden kommer att innebära både svårigheter och glädje. Men det som förenar oss och bär oss, är kärleken till han som har kallat oss att vara och leva som kristna i detta nya pastorat.