Så kan stiftet stödja vid frågor om övergrepp

Nyhet Publicerad Ändrad

"Jag skulle vilja säga att kyrkan står tväröppen för pedofiler i dag när det gäller ideella ledare. Mitt råd är är därför: Tänk noga igenom er rekrytering."

2012-11-28 

– Ta referenser, ställ frågor och ha uppföljande samtal. Se till att kontrakten är tidsbestämda och ge fortbildning. Det är fint att så många ger av sin fritid för att vara ideella ledare, men vi ska inte vara naiva. Det är bra att Lunds stift tar tag i frågan, säger Inger Lise Olsen, Svenska kyrkans handläggare för genderfrågor, som också medverkade på utbildningsdagen.

Varje stift har två kontaktpersoner, en kvinna och en man, som man kan kontakta i frågor om sexuella trakasserier och övergrepp. I Lunds stift heter de Eva Wulff och Mats Berg.

– Till oss kan man ringa om man har blivit utsatt eller har frågor. Vi lyssnar och kan ge stöd till hur man ska gå vidare. Som det ser ut i dag är det upp till varje församling att upprätta handlingsplaner och det ser väldigt olika ut. Ofta tycks det bli av först när något väl händer.

Genom den här utbildningsdagen vill vi uppmärksamma frågorna och visa att vi finns till, säger Mats Berg.

Andrea Kollmann

Kontaktpersoner: sexuella trakasserier

Som Lunds stifts kontaktpersoner har vi tystnadsplikt. Har du funderingar, tvivel eller misstankar kring sexuella trakasserier eller övergrepp är du välkommen att kontakta oss.

Mats Berg
administrativ chef, S:t Staffans församling
046-15 56 41

Eva Wulff
stiftskonsulent i Lunds stift
046-15 56 42