Kyrkoavgiften

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften, som också kallas kyrkoavgift. Största delen går till din lokala församling.

Svenska kyrkan är uppdelad i ekonomiska enheter i form av församlingar och samfälligheter över hela landet. Behoven där avgör hur stor kyrkoavgiften blir. Vad församlingarna använder sina avgifter till varierar. Här kan du som medlem vara med och påverka besluten i samband med kyrkovalet.

Din kyrkoavgift

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på två faktorer: din inkomst och vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2012, exklusive begravningsavgift, är 1,00 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar avgift hela det följande året.

Begravningsavgift

En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Riksgenomsnittet för avgiften 2012 är 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun. På deklarationsblanketten kan du se hur stor din kyrkoavgift och begravningsavgift är.

Internationella arbetet

Svenska kyrkans internationella arbete sker i samarbete med kyrkor och organisationer i hela världen och finansieras främst genom insamlingskampanjer och enskilda gåvor. En del församlingar beslutar dessutom att pengar ur församlingens totala budget, som ju utgörs av kyrkoavgifterna, ska ges direkt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Exempel på vad du stödjer och kan ta del av genom din kyrkoavgift:

• Vård och underhåll av kyrkobyggnader där du kan ta del av stillhet, meditation, gudstjänster och musikprogram. Kyrkobyggnader har också ett symboliskt värde för närområdet och utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer.

• Uppmärksammandet av livets stora tillfällen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).

• Diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder, och internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka och mycket mera.

• Engagemang för flyktingar, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle.

• En särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning. Lyhördhet och dialog för ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation).

Ett brett kulturellt arbete där olika former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.

 

//