Skellefteå pastorat bildas 2014

Stiftstyrelsen i Luleå stift har beslutat att Byske-Fällfors, Jörn-Bolidens, Kågedalens, Skellefteå lands- och Skellefteå Sankt Olovs församlingar ska bilda Skellefteå pastorat från och med 1 januari 2014.

 

Svenska kyrkan vill skapa en effektivare organisation för att den ska kunna möta de stora förändringarna i samhället.

Strukturutredningen Närhet och samverkan, som är gjord för Svenska kyrkan i hela Sverige, fick därför i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Svenska kyrkan kan skapa de bästa möjliga organisatoriska förutsättningarna för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift.
Utredningens arbete, som grundade sig bland annat på att det måste bli lättare för människor att komma i kontakt med sin församling och att församlingarna ska lägga kraften på sin kärnverksamhet istället för administration, utmynnade i att det finns mycket att vinna på att församlingar samverkar och bildar pastorat.

– Vi måste samverka i ett gemensamt pastorat om vi ska kunna behålla den lokala närheten i framtiden, säger Lars Öberg, kyrkoherde i Byske-Fällfors församling.

 

Stärka lokala arbetet

En fördel med att bilda pastorat är att församlingarna gemensamt kan sköta om till exempel ekonomi, fastigheter och begravningsverksamhet för att satsa på kärnverksamheten.
Målsättningen med att bilda ett gemensamt pastorat är nämligen att …

… skapa en öppen och inbjudande kyrka som människor känner glädje över att tillhöra.
… optimera församlingarnas resurser så att Kyrkans huvuduppdrag främjas.
… stärka det lokala arbetet i församlingarna som ingår i pastoratet.

– Vi vill ta vara på allt lokalt engagemang i bygden som finns inom kyrkan. Tillsammans får vi en starkare ekonomisk bas, säger Carina Wikman, kyrkoherde i Sankt Olovs församling.

– Tillsammans kan vi hjälpas åt att vara kyrka i områden där medlemsunderlaget annars skulle göra det svårt. Vi kan på så vis bli mer kyrka i ett större område, säger Arne Andersson, kyrkoherde i Skellefteå landsförsamling.

Stiftstyrelsen beslutar

Jörn-Bolidens församling, Byske-Fällfors församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Sankt Olovs församling har utrett möjligheterna att bilda ett pastorat tillsammans och i september skickade församlingarna in en ansökan till Luleå stift om att få bilda Skellefteå pastorat från och med 2014.

Stiftstyrelsen i Luleå stift beslutade 18/12 2012 att Byske-Fällfors, Jörn-Bolidens, Kågedalens, Skellefteå lands och Skellefteå Sankt Olovs församlingar ska bilda Skellefteå pastorat från och med 1 januari 2014. Se pressmeddelandet här.

Vid bildande av ett gemensamt pastorat ska en kyrkoherde leda hela verksamheten i pastoratet och ett gemensamt kyrkoråd ansvara för alla övergripande frågor på pastoratsnivå.
Det lokala församlingsarbetet ska styras av ett församlingsråd och ledas av en arbetsledande komminister.


Carina Wikman
kyrkoherde i Sankt Olovs församling
Arne Andersson
kyrkoherde i Skellefteå landsförsamling
Stig Sundström
kyrkoherde i Jörn-Bolidens församling
Lars Öberg
kyrkoherde i Byske-Fällfors församling
Pär-David Carlsson
kyrkoherde i Kågedalens församling

 

 

//