Sveriges finaste arkitekturpris till Domkyrkoforum

Nyhet Publicerad Ändrad

Domkyrkoforum har vunnit Sveriges förnämsta arkitekturpris: Kasper-Salinpriset. Samtidigt var det första gången priset gick till en kvinnlig arkitekt.

2012-11-20

Juryn skriver i sin motivering:

Likt ett collage flätar det nya Domkyrkoforum samman de olika stadsrummen och de äldre befintliga byggnaderna i kvarteret söder om domkyrkan. En stor volym bryts ner till en skala som inte konkurrerar med domkyrkan. Här ryms både besöksfunktioner, kyrkans verksamhetsledning, konfirmander och möteslokaler i två plan.

Läs mer på Lunds domkyrkoförsamlings hemsida