Tummen upp för Koncept unik i Landskrona
Foto: Andrea Kollmann

Unika konfirmander i Landskrona

Nyhet Publicerad Ändrad

I Landskrona träffas kristna konfirmander och muslimska ungdomar varannan vecka för att diskutera livets frågor. De ingår i Koncept unik, ett prisbelönt konfirmandprojekt med målet att öka förståelse och stärka den egna identiteten.

När prästen Carina Brink i början av sin tjänst var ute på Landskronas högstadieskolor för att informera om konfirmation fick hon sig en tankeställare. Eleverna hade blandad religiös bakgrund, många var muslimer, och hennes besök uteslöt därmed en stor del av ungdomarna.

– I en stad som Landskrona där många kommer från olika kulturer känns det nödvändigt att samarbeta istället för att medverka till segregation. Att komma ut i skolorna och bara rikta sig till några och inte alla kändes fel. Vi började fundera över hur vi skulle arbeta med detta. Efter ett par års planering och positiv kontakt med islamiska församlingen var vi färdiga att starta den första gruppen förra året, berättar Carina Brink.

Vad är det som är unikt?

Carina Brink Koncept unik konfirmation Landskrona
Carina Brink Foto: Andrea Kollmann

– Det unika är att våga pröva parallella religionsstudier, att ha gemensam trosundervisning, det har aldrig gjorts tidigare. Mötena gör att ungdomarna blir nyfikna och vill lära sig mer om sin egen religion. De får syn på religionens plats i sina liv.

– De kristna ungdomarna uppfattar islam som en tydligare religion än kristendomen, med fasta bönetider och synliga tecken på tillhörighet, till exempel med slöjor. Förra årets konfirmander saknade det i kristendomen, och många ville gärna manifestera sin tro. Vi har aldrig sett en konfirmandgrupp med så många synliga kristna symboler som förra årets Koncept unik-grupp.

Carina Brink planerar tillsammans med sin kollega Anna Davidsson Bremborg att arbeta fram en modell på konceptet som ska kunna användas av andra församlingar.

Andrea Kollmann

Detta är koncept unik

Konfirmandgrupp där regelbundna möten ingår med muslimska ungdomar. Landskrona församling fick priset som Årets förnyare 2012 för sitt utvecklingsarbete där Koncept unik ingick.