Meny

En minneslund med plats för stillhet och ro

Större möjlighet för besökare att kunna sitta ifred, fler utsmyckningsplatser och en tydligare rumskänsla. Det är några av förändringarna i den utbyggda minneslunden vid Nacka norra kyrkogård som nyinvigdes på alla helgons dag den 3 november.

Arbetet med att bygga ut minneslunden på Nacka norra kyrkogård har pågått sedan i våras. Till allhelgonahelgen stod den äntligen klar. Kyrkogårdsmästare Ulf Jansson som är hjärnan bakom utbyggnaden är nöjd med resultatet.

– Den färdiga minneslunden motsvarar förväntningarna. Jag hoppas att också besökarna ska bli nöjda och finna en plats där de kan minnas sina anhöriga i lugn och ro, säger Ulf Jansson.

Fler utsmyckningsplatser och sittmöjligheter
I takt med att allt fler stoft gravsätts i minneslunden har behovet av både fler utsmyckningsplatser och sittmöjligheter ökat. Därför har tre nya utsmyckningsplatser byggts bredvid entrén till minneslunden och teakbänkar har placerats ut i de nya skiffergångarna.

Tydligare rumskänsla
För att skapa en tydligare rumskänsla och skydda mot insyn, blåst och buller från Värmdövägen, har två halvcirkelformade stenmurar byggts runt minneslunden.


– Murarna åstadkommer rumsbildning, lugn och ro. På utsidan har vi planterat perenner för att ytterligare förstärka rumskänslan. Det här är en minneslund mitt i staden, men vi har gjort vad vi kan för att avskilja från trafikbuller, säger Ulf Jansson.

Behållit den ursprungliga stilen
Även om mycket förnyats, har avsikten varit att försöka behålla den ursprungliga stilen.

– Tillbyggnaderna har utförts med samma material, till exempel skiffer och storgatsten, för att smälta samman och behålla karaktären som finns i den ursprungliga minneslunden, säger Ulf Jansson.

Gravsatt stoft har inte rörts
För oroliga anhöriga vill Ulf Jansson förtydliga att utbyggnaden inte har gjorts på ytor där gravsättning skett.

– Vi har inte rört något stoft. All gravsättning har skett på områden i minneslunden som inte har påverkats av utbyggnaden.