Katekesen - sjätte bönen

Och inled oss icke i frestelse. / Utsätt oss inte för prövning.

202. Frestar Gud någon?

Nej, Gud prövar väl människors tro, hopp och tålamod, men han frestar ingen.

Jak 1:13
    Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen.

203. Vilka är det då som frestar oss?

De andliga fienderna: djävulen, världen och vårt eget kött.

204. Vad menas med att de andliga fienderna frestar oss?

De söker bedra och förfora oss till vantro, förtvivlan och andra våra synder och laster.

1 Pet 5:8
    Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.

Ords 16:29
    En ogärningsman lockar andra med sig
    och leder dem på orätta vägar.

Jak 1:14
    Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs.

205. Vad ber vi om i den sjätte bönen?

Att Gud i sin nåd vänder frestelserna från oss och, om de kommer, ger oss kraft att strida mot dem och till slut behålla segern.

1 Kor 10:13
     Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

206. När får vi vänta oss hjälp av Gud i frestelserna så som han lovat?

När vi inte själva kastar oss i frestelserna och inte försummar att vara vaksamma och be Gud om kraft att segra.

Matt 4:7
    Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov."

Matt 26:41
    Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.

Ef 6:13
    Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 

//