Kyrkogårdar

Foto: IKON, Svenska kyrkan

Det finns fem kyrkogårdar; Norra, Västra, Backen, Röbäck och Tavelsjö. På Norra kyrkogården finns ett muslimskt område och på Röbäcks kyrkogård finns ett katolskt område.

Norra kyrkogården

Umeå norra kyrkogård ligger på Sandbacka och är Umeås största kyrkogård. Antalet gravplatser är för närvarande cirka 5 300 stycken. På kyrkogården finns ett särskilt område för muslimska gravar. Det finns ett krematorium på norra kyrkogården samt en minneslund och en askgravlund.

På norra kyrkogården finns två begravningskapell - Heliga korsets kapell och Trons kapell.

Västra kyrkogården

Umeå västra kyrkogård är belägen väst på stan och har ungefär 700 gravplatser. På denna kyrkogård upplåts inga nya gravar, utan gravsättning sker endast i redan befintliga. Viss nyupplåtelse av återlämnade gravplatser kan förekomma.

Här finns ett mindre, sällan använt begravningskapell.

Backens kyrkogård

Backens kyrkogård ligger vid Backens kyrka och är den äldsta kyrkogården i Umeå. Här finns idag cirka 4 700 gravplatser. Det finns också en minneslund och en askgravlund på kyrkogården. På kyrkogården finns ett begravningskapell - Backens kapell.

Röbäcks kyrkogård

Röbäcks kyrkogård kommer troligen att bli Umeås största kyrkogård i framtiden. Just nu är antalet gravplatser på kyrkogården ungefär 900 stycken. På kyrkogården finns även en minneslund och en askgravlund.

På kyrkogården finns också ett begravningskapell - Röbäcks kapell

Tavelsjö kyrkogård

Tavelsjö gamla kyrkogård och Tavelsjö kyrkogård har sammanlagt cirka 800 gravplatser. På Tavelsjö kyrkogård finns även en minneslund samt ett mindre, sällan använt, begravningskapell.

 

//