Konfirmation 2013

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är det dags att anmäla sig till konfirmationsundervisningen 2012-2013. Vi har gått ut med inbjudan till alla kyrkotillhöriga födda 1998, men även äldre är varmt välkomna. Alvesta församling erbjuder två olika alternativ: En onsdagsgrupp med start i september och konfirmation 7 maj 2013 samt en sommargrupp med start vecka 43 och konfirmation 17 augusti 2013.

Senast den 8 juni vill vi ha din anmälan. Ansvarig för konfirmationsundervisningen i vår församling är komminister Elisabet Cárcamo Storm. Här finns det informationsblad om undervisningen som är utsänt.  Flera blad kan rekvireras från expeditionen, tel 0472-17770 säkrast vard 10-12.

Också den som inte är kyrkotillhörig är välkommen átt vara med, men för att bli konfirmerad måste man vara med i Svenska kyrkan.