Dokument att ladda ned

Här kan valnämnder, nomineringsgrupper och andra som arbetar med valets genomförande hämta broschyrer, blanketter, nyhetsbrev och manualer. Innehållet växer kontinuerligt.

Om att beställa
Du gör din beställning i den mån det går att beställa enstaka exemplar (ange artikelnummer) genom Svenska kyrkans informationsservice:
E-post: info@svenskakyrkan.se.  
Telefonnummer: 018-16 96 00, 

För de dokument där det nedan anges att dokumenten beställs från stiften, kontaktar du stiftens valhandläggare.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument som går att beställa och att ladda ner

Nyhetsbrev
- Nyhetsbrev Kyrkoval 2013 - Artikelnummer: SK12074 (det går att beställa enstaka exemplar)

- Nyhetsbrev Kyrkoval 2013 Nr 2 - Artikelnummer: SK12177 (det går att beställa enstaka exemplar)

- Nyhetsbrev Kyrkoval 2013 Nr 2 - Artikelnummer: SK12177 (det går att beställa enstaka exemplar) Tryckfelsnisse har varit framme så ange även att det rör sig om nr 3. 

- Nyhetsbrev Kyrkoval 2013 Nr 4 - Artikelnummer: SK12401 (det går att beställa enstaka exemplar)

- Nyhetsbrev Kyrkoval 2013 Nr 5 - Artikelnummer: SK12612 (det går att beställa enstaka exemplar)

- Nyhetsbrev Kyrkoval 2013 Nr 6 - Artikelnummer: SK13035 (det går att beställa enstaka exemplar)

- Nyhetsbrev Kyrkoval 2013 Nr 7 - Artikelnummer: SK13133 (det går att beställa enstaka exemplar)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument som går att att ladda ner

Signalelement
-

- Signalelement Kyrkoval 2013
- Signalelement Kyrkoval 2013, Engelskt
- Signalelement Kyrkoval 2013, Finskt

Instruktioner valnämnd
- Registrera valnämnd
- Registrera leveransadress till valnämnd
- Registrera e-post och mobilnummer till valnämnd
- Registrera i organisationsregistret inför kyrkovalet
- Instruktion vallokalsystemet period 1
- Viktiga datum vid registrering

Valhandbok
- Hela valhandboken för Kyrkoval 2013
- Valhandboken för Kyrkoval 2013 uppdelad på respektive kapitel och bilagor

Röstberättigade
Röstberättigade per den 1 oktober 2012
- Antal Röstberättigade Församling_Excel
- Antal Röstberättigade Församling_Pdf
- Antal Röstberättigade Valnämnd_Excel
- Antal Röstberättigade Valnämnd_Pdf

Blanketter:
Allmänna instruktioner. Fyll i på datorn och skriv ut, eller skriv ut och fyll i för hand, och skicka sedan in hela blanketten, alltså alla sidorna. Behandla dem som en enhet och låt dem alla följas åt även när blanketten skickas in!

Se till att få de namnteckningar som behövs och skicka in blanketterna till din stiftsstyrelse (eller till kyrkostyrelsen om det gäller registrering av gruppbeteckning för val till kyrkomötet: Kyrkostyrelsen, Kyrkovalet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala).

KYRKOMÖTE
Blanketter för ansökan om registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater till kyrkomötet
Blankett 1 – Ansökan om registrering av gruppbeteckning för val till kyrkomötet.
Blankett 1A – Stöd för ansökan om registrering av gruppbeteckning för val till kyrkomötet.
Blankett 1B – Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val.
Blankett 5 – Anmälan av kandidater vid kyrkliga val – kyrkomötet.
Blankett 9 – Kandidats tillstånd att anmäla henne/honom vid kyrkliga val.
--------------------------------------------------------------------

STIFTSFULLMÄKTIGE
Blanketter för ansökan om registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater till stiftsfullmäktige
Blankett 2 – Ansökan om registrering av gruppbeteckning för val till stiftsfullmäktige.
Blankett 6 – Anmälan av kandidater vid kyrkliga val – stiftsfullmäktige.
Blankett 9 – Kandidats tillstånd att anmäla henne/honom vid kyrkliga val.
--------------------------------------------------------------------

KYRKOFULLMÄKTIGE
Blanketter för ansökan om registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater till kyrkofullmäktige
Blankett 3 – Ansökan om registrering av gruppbeteckning för val till kyrkofullmäktige
Blankett 8 – Anmälan av kandidater vid kyrkliga val - kyrkofullmäktige

Övriga blanketter
Blankett 4 – Anmälan av en kontaktperson för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val
--------------------------------------------------------------------

Särskilda bestämmelser avseende kyrkovalet 2013

SvKB-2012-18 Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val

SvKB-2012-19 Kyrkostyrelsens beslut om valsedlars utseende vid direkta val

SvKB-2012-20 Kyrkostyrelsens beslut om direkta val i Göteborgs kyrkliga samfällighet och dess församlingar vid 2013 års kyrkoval
--------------------------------------------------------------------

Valförrättare - Röstmottagare
Dessa informationshäften kan inte beställas separat. De ingår i det valnämndsmaterial som levereras till valnämnderna i augusti 2013. Men den som redan nu har behov av informationen finner dem här:
Informationshäfte för röstmottagare
Informationshäfte för valförrättare
--------------------------------------------------------------------

Regler för direkta val i Svenska kyrkan
Häftet ingår i det valnämndsmaterial som levereras till valnämnderna i augusti 2013.
Häftet kan inte beställas separat.
Men den som redan nu vill ha regelverket sammanställt finner det här:
Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan
 
  

 


 

 

 

  

Valhandbok - Kyrkoval 2013 - Hela

 

 

 

 

Regler för direkta val i Svenska kyrkan

//