Själens sår läker långsamt

Svenska kyrkan erbjuder många former av stöd i olika livssituationer. Hör gärna av dig så pratar vi mer.

Det finns ett stöd för alla

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna.

Församlingens diakoni arbetar med och för dem som på grund av missbruk, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom eller ensamhet hamnat bland de utsatta, nödlidande och hemlösa. Rent konkret handlar det om att besöka sjuka eller ensamma, ha ett uppsökande fältarbete, arbeta bland missbrukare och deras anhöriga, anordna sorgegrupper, arbeta med integrationsfrågor, med enskilda och familjer i kris. Arbeta bland barn och ungdomar i behov av stöd, stödsamtal, själavård osv.

 


 

//