Protokoll KR 2012

Samlade protokoll från kyrkorådets sammanträden under 2012. Filerna finns längst ned på sidan.

Protokoll fört vid kyrkorådets sammanträde 27 mars 2012
Ärendelista
§ 161 Ekonomi
§ 162 Enkät angående finansdepartementets promemoria ”Ny hantering av begravnings- och kyrkoavgifterna”
§ 163 Skrivelse angående klockstapeln vid Stigberget
§ 164 Val av ny kyrkvärd till Helga Trefaldighets kyrka
§ 165 Val av ombud till Uppsala kristna råds rådsmöte
§ 166 Val av ombud till regionstämma för Sensus studieförbund, region Uppsala-Härnösand
§ 167 Deltagande i Nordisk ekumenisk kvinnokonferens
§ 168 Deltagande i kyrkomusikalisk sommarkurs
§ 169 Rapporter
§ 170 Information/meddelanden
§ 171 Anmälningsärenden
§ 172 Nya ärenden

Protokoll fört vid kyrkorådets sammanträde 8 maj 2012
Ärendelista
§ 173 Gåva till församlingen
§ 174 Gåva till ”Syjuntan” som stöd till barnhem i Kairo
§ 175 Retreat för kyrkvärd i S:a Maria
§ 176 Deltagande i Nordiskt kyrkomusiksymposium i Reykjavik 6-9 september
§ 177 Uppföljning av Framtidsdagen med de anställda 18 april
§ 178 Uppföljning av kyrkorådsdagen 1 april - organisationsmodeller
§ 179 Rapporter
§ 180 Information/meddelanden
§ 181 Anmälningsärenden
§ 182 Nya ärenden

Protokoll fört vid kyrkorådets sammanträde 18 september 2012 
Ärendelista
§ 196 Skrivelse från Mats Jonsson 
§ 197 Gåva till församlingen
§ 198 Beloppsgräns för attester
§ 199 Organisation från 2014
§ 200 Utbetalning av kyrkorådets 1%-mål
§ 201 Ansökan om bidrag för utbildningsresa
§ 202 Val av ny kyrkvärd
§ 203 Ändringar i det gemensamma uthyrningsreglementet
§ 204 Meddelanden
§ 205 Anmälningsärenden
§ 206 Nya ärenden

 

 

Vill du kontakta församlingsrådet?

Skapad: 2010-05-27 00:00:00

 

 

 

 

//