TV- sända gudstjänster med mycket musik

Diakon Carina Grinde och komminister Lars-Åke Wikström

Diakon Carina Grinde och komminister Lars-Åke Wikström

De två TV-sända gudstjänsterna från Stora kyrkan i påskhelgen var fyllda av musik. Särskilt stämningsfull blev långfredagens gudstjänst där delar av Karl Jenkins ”Stabat Mater” framfördes av kör, orkester och solister.

På långfredagen hade ett kors i björk placerats framför kören och orkestern och vid det korset ägde textläsningar och predikan rum. Komminister Lars-Åke Wikström tog i sin predikan rollen av Petrus och berättade om känslorna när Petrus insåg att han svikit Jesus. Ett antal mail med tack för den fina långfredagsgudstjänsten har kommit till församlingen.
Hela gudstjänsten kan ses på internet:
http://svtplay.se/v/2765967/gudstjanst/6_4?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2759932/sb,p102855,1,f,-1

På påskdagen predikade Jennie Nordin om Påsken som en vändpunkt för hela mänskligheten och om att det goda inte kan dödas. Gudstjänsten inramades av musik av Bach framförd av Motettkören, ett förstärkt Archi Jamt och solisterna Jan Löfgren och Peter Mellgren.
Hela högmässan kan ses på internet:
http://svtplay.se/v/2766554/gudstjanst/paskmassa_fran_ostersunds_kyrka

 

 

//