Ändrade utbildningskrav för Svenska kyrkans anställda

Den nya utbildningen innebär bland annat att diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska gå ett slutår eller sluttermin specifik för sitt yrke. Här viger Gunnar Lidén, kyrkoherde i Atén, Johanna Lindström och Fredrik Jonsson på Kreta.

Den nya utbildningen innebär bland annat att diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska gå ett slutår eller sluttermin specifik för sitt yrke. Här viger Gunnar Lidén, kyrkoherde i Atén, Johanna Lindström och Fredrik Jonsson på Kreta. Foto: Magnus Aronson/IKON

[2012-03-19 18:30]

Diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska alla ha en högskoleutbildning och gå pastoralteologiskt slutår/sluttermin. Det beslutade Nämnden för utbildning, forskning och kultur idag.

-  Svenska kyrkan behöver också i framtiden professionell och välutbildad personal, för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalité. Därför behövs utbildningar som kan möta framtidens behov och utmaningar, säger Inger Gustafson, nämndens ordförande.

- Vi vill också att fackutbildningarna ska ge möjlighet till alternativa yrkesval i samhället.'

Specifik påbyggnadsutbildning
Beslutet idag innebär att diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska gå ett slutår eller en sluttermin som ger kyrklig fördjupning i det egna yrket utifrån ett pastoralteologiskt perspektiv.

Det är en påbyggnadsutbildning som är specifik för dessa anställningar i Svenska kyrkan. För att bli antagen krävs lägst en kandidatexamen för alla, utom för kantorerna. För att bli präst krävs en magisterexamen.

Gemensamma utbildningsmoment
- Det ska också finnas gemensamma utbildningsmoment för de olika yrkeskategorierna. Detta för att skapa förståelse för varandras och för kyrkans uppdrag och för varandras kompetenser, vilket behövs eftersom man i församlingen kommer att arbeta tillsammans, säger Inger Gustafson.

Utbildningsinstitut skapas i Uppsala
Nämndens beslut innebär att Svenska kyrkan själv tar ansvar för de kyrkliga delarna av utbildningarna.

En sammanhållen utbildningsorganisation, ett utbildningsinstitut i egen regi, kommer att starta hösten 2014. Institutet är placerat i Uppsala och driver inledningsvis verksamhet i Uppsala och Lund. Samverkan kan ske med andra utbildningsanordnare.

Större flexibilitet
- Ett sådant utbildningsinstitut skapar större flexibilitet när pastoratens behov och samhällets utbildningssystem förändras. Resurserna kan också användas effektivt när Svenska kyrkan själv tar ansvar för sina utbildningar, säger Inger Gustafson.

Nya utbildningskrav från hösten 2013
Den nya organisationen för diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präster kommer att starta under hösten 2014 och erbjuda plats till 150-240 heltidsstuderande per år.  De nya utbildningskraven gäller från 1 augusti 2013.  

Nämndens beslut ska överlämnas till kyrkostyrelsen och bereds som en del av skrivelsen Verksamhet och ekonomi till kyrkomötet 2012.
Kontakta redaktionen

Kommentera:

Läs mer om kyrkans anställda och utbildningsreformen

Skapad: 2012-03-19 18:45:00

Av kyrkans drygt 22 000 anställda har nästan hälften, 10 500 personer, tjänst som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.

Läs och ladda ned:

 

//