Församlingsinstruktion - FIN

Foto: Maria Svensk/IKON

I församlingsinstruktionen anger kyrkorådet för Bodens pastorat inriktningar för verksamheten.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Kyrkoordningen avd 2, inledningstext

Nedan kan du ta del av Församlingsinstruktionen för Bodens pastorat.

 

 

//