Välkommen till Roslagsbro-Vätö församling

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Roslagsbro-Vätö församling Besöksadress: Prästgårdsvägen 44, 76175 Norrtälje Telefon: +46(176)76560 E-post till Välkommen till Roslagsbro-Vätö församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Våra Kyrkor


Roslagsbro kyrka Bild: Bosse Andersson

Roslagsbro kyrka från 1200- talet ligger vid Broströmmen. På en höjd nordost om kyrkan finns klockstapeln från 1700-talet. Vid östra bogårdsmuren  står två gravkor också från 1700-talet, och i sydost en senmedeltida stiglucka. Vid västra gaveln ligger det  Oxenstiernska gravkoret från mitten av 1700-talet.
Från Minneslunden, vid klockstapeln, har man en fin utsikt över nuvarande å, som utgör resterna av den gamla farleden, vid vilken kyrkan anlades på 1200-talet. Farleden användes ännu på 1400-talet. En landsvägsbro, som givet socknen dess namn, fanns tidigt i kyrkans närhet.
Ärkebiskop Nathan Söderblom lär ha kallat kyrkan ”Roslagens domkyrka” på grund av dess rika utsmyckning. Målningarna  är från 1471 och  har i valven aldrig varit överkalkade. Sex konsekrationskors, finns målade på de ställen som biskopen vid kyrkans invigning bestrukit med helig olja.
Väggmålningarna vitlimmades 1752 men framtogs vid renoveringen 1929.
Målningarna föreställer bla. Kristi vapensköld, profeter, apostlar och helgon.
Kyrkans medeltida inventarium är utomordentligt rikt.
 Triumfkrucifixet är med säkerhet tillverkat på Gotland likaså  dopfunten  som är av gotländsk sten.
Altarskåpet  från tidigt 1400-tal är ett av landets äldsta.
 Den verkliga klenoden är den ädelt skurna
S:t Eriks- skulpturen.
Från slutet av 1400-talet är den s.k Kristi grav eller påskgrav i vilken den realistiskt utformade Kristusbilden är en av de ytterst få i sitt slag i landet.
Bland de övriga skulpturerna märks en Mariabild från omkring 1300 och en vacker S:t Staffan från 1400-talets slut.
Kyrkan medeltida vigvattenskål  av sandsten anträffades på kyrkogården 1970 och finns placerad i nischen till höger om altaret.
Predikstolen är från omkring 1700. I långhuset hänger några i trä skulpterade vapensköldar, begravningsvapen, som fördes i procession vid avlidna herremäns begravning.
Orgeln byggdes 1838 av orgelbyggaren Per Zacharias Strand, Stockholm.

Roslagsbro kyrka

 

Vätö kyrka Bild: Bosse Andersson

Vätö kyrka är vackert belägen på en sluttning vid Vätösundet.
Kyrkan byggdes i mitten på 1300-talet och har i stort sett samma utseende.
Öster om kyrkan, på en höjd, står klockstapeln, som uppfördes senast 1632, men kan vara betydligt äldre.
I kyrkans närhet ligger ruinerna av ett gråbrödrakloster.
Ett gravkor  från 1786 finns i västra kyrkogårdsmuren.
Intill kyrkogården ligger minneslunden, med utsikt över vattnet.

Interiören präglas av de senmedeltida kalkmålningarna, troligen utförda av någon i Albertus Pictors ”skola”. De har varit överputsade men restaurerades på 1900-talet.

Inventarier:
I kyrkans kor finns skulpturen ”S:t Göran och draken”, en kopia av den som finns i Stockholms Storkyrka.
Dopfunten, från 1100-talet, är av småländsk sandsten.
Predikstolen är tillverkad 1746.
Triumkrucifixet, en kopia. Originalet finns förvarat på Historiska museet.
Orgeln är från 1921.

Vätö kyrka