Olaus Petri 100 år 1912-2012. "Drömmen om medeltiden"

"Den segrande Kristus" detalj av korfönster i Olaus Petri av Carl Almqvist 1912.

"Den segrande Kristus" detalj av korfönster i Olaus Petri av Carl Almqvist 1912. Foto: Roger Lundberg

Under 2012 firar Olaus Petri kyrka 100 år. I samband med firandet hölls en föreläsningsserie om kyrkans arkitektur och tillkomst, här kan du ladda ned och läsa dem:

Serien leddes av hovpredikant Karl-Erik Garlöv. Under tjugufem år kyrkoherde i församlingen och kännare av denna unika kyrkobyggnad och dess spännande förhistoria.

Föreläsningsserien "Drömmen om medeltiden":

16 januari: Drömmen, som blev verklighet. Den dramatiska berättelsen om kyrkbygget på på norr. Karl-Erik Garlöv.

23 januari: När väggarna talar. Kyrkorummets teologi och symbolik. Karl-Erik Garlöv.

30 januari: Himmelen öppen. Glasmåleri, kyrkklockor och muralmålning. Karl-Erik Garlöv.

6 februari: Instrumentens drottning. Kyrkans tre orglar presenteras av orgelbyggaren och prästen Dag Edholm.

13 februari: Porträtt av en kvartett. Lektorn Adolf Kjellström, arkitekten Axel Herman Hägg, glasmålaren Carl Almquist och stenhuggaren Anton Englund – männen som formade kyrkan. Antikvarie Mia Geijer.

20 februari: Hantverk och konstverk. Textilier , kyrksilver, träsniderier och stenhuggeri. Karl-Erik Garlöv.

27 februari: Bevara och förnya. Restaureringarna av kyrkan. Arkitekterna Erik Fant 1938 och Jerk Alton 1987. Karl-Erik Garlöv.

5 mars: Kyrkbyggarnas avtryck i Örebro. Stadsvandring. Samling i S:t Nicolai kyrka.Under vandringen beser vi Nikolai gamla församlingshem, Kjellströms hus på Nygatan, Rudbecksskolan, Pumpen på Våghustorget.

 

 

Skapad:2016-02-05 14:00:00
Skapad: 2015-06-25 14:00:00

Församlingsexpeditionen
Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För bokningar mm. ring Informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen mån, tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Veckomässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Aftonbön: onsdag 20.30
Heliga danser: jämn tisdag 18.30

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 21.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

Läs mer

 

//