Samtala tillsammans

Det finns gott om studiecirklar av olika slag i Svenska kyrkan i Örebro. Är du nyfiken på en alphakurs? Eller vill du lära dig mer om ikonmåleri? Välkommen!

Under ”Samtala tillsammans” har vi samlat de av våra vuxengrupper som har cirkelkaraktär och där det i allmänhet krävs anmälan för att delta. Två ord som förekommer en del här, är ”katekumenat” och ”alphakurs”.

”Katekumenat” är en bred introduktion till kristen tro och en vuxenväg till tro för dig som söker en tro eller vill fördjupa en tro som redan finns. Odöpt, okonfirmerad eller ovan vid kyrkans liv? Det spelar ingen roll. I en liten grupp får du dela din livsberättelse med andra, komma med frågor och sedan, i egen takt, växa i tron. Ordet katekumenat kommer från grekiskans ”katechein” och kan översättas med att vägleda, handleda, undervisa. Katekumenat kan fungera som en föreberedelse till både dop och konfirmation för den som önskar.

”Alphakurs” är en grundkurs i kristen tro. Den har vissa likheter med katekumenat, men medan katekumenatet handlar mer om delande av livsberättelser, bygger alphakursen på föreläsningar och har, som namnet antyder, mer drag av ”kurs” över sig – fast självklart med utrymme för samtal och dialog. Föreläsningarna i alphakursen kan behandla ämnen som ”Vem är Jesus?”, ”Vad ska vi ha kyrkan till?” eller ”Varför och hur ska jag berätta om min tro för andra?”.

Det finns också en rad andra vuxengrupper under rubrikerna "Mötesplatser " och "Retreat och växande ".

//