Dopträdet

Foto: Maria Bengthagen

[2012-02-01 11:00]

Jesus säger "Jag är trädet, ni är grenarna".

 

I samband med att någon döps i vår församling kommer ett löv hängas upp i dopträdet. Trädet står i koret på Nässjö kyrka och bit för bir kommer det fyllas på med nya löv.

Vårt dopträd är till verkat i gjutjärn av smeden Lars-Göran Larsson, Bodafors, och löven kommer från Ulf Andersson, Pelarne.

Tanken med ett träd grundar sig på att Jesus säger jag är vinträdet ni är grenarna. Alla människor som döps är små grenar på det träd som är Jesus själv. Alla lever vi av den näring som vi får genom trädet med dess rotsystem, tron på Jesus.

Vi vill påminna alla som ser vårt dopträd att vi alla är inneslutna i Guds stora gemenskap. Alla är vi medlemmar i Guds världsvida församling och i det lilla "lokalkontoret" Nässjö församling.

Dopträdet invigdes på Kyndelsmässodagen den 5 februari 2012.

 

Foto: Joakim Larsson

 

Foto: Joakim Larsson

 

 

//