Själavård

Ibland behöver man sätta ord på sina känslor och tankar om Gud och tro, tillsammans med någon. Då finns vår själavård som en möjlig hjälp.

Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande och skälen till att be om själavård kan vara flera. Kanske är det något i livet som inte stämmer, som du vill sätta ord på tillsammans med någon. Eller kanske behöver du bearbeta din tro och dina tvivel tillsammans med någon som gått ett stycke längre på vägen? Då kan själavård vara något för dig.

Kontakta din församling, så får du kontakt med en själavårdande person, som oftast är en präst eller en diakon. Ingen av oss för några journaler. Vi har tystnadsplikt, men av lite olika slag. Diakonen får i vissa fall berätta, men bara om du sagt att det är okej. Prästen har absolut tystnadsplikt.

//