Spädbarnsmassage i Almby

Spädbarnsmassage bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn.

 

Kursen i spädbarnsmassage har uppehåll under hösten och kommer igen under maj 2016. Flera andra församlingar i Svenska kyrkan i Örebro har regelbundet kurser, bl a Mikaels, Längbro och Olaus Petri församlingar. Kontakta gärna någon av dessa. Kontaktuppgifter finner du på www.svenskakyrkan.se/orebro

Spädbarnsmassage är ett enkelt sätt för dig att fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn.
Medveten och kärleksfull beröring öppnar både dina och ditt barns sinnen och gör er lyhörda för varandra. Beröringen frisätter hormoner som ger lugn, trygghet och harmoni.

Nu kan du lära dig spädbarnsmassage
med utgångspunkt i Vimala McClures teknik.

Kursen omfattar 6 träffar med både praktiska och teoretiska moment. Vi brukar också ha en stund med samtal omkring ämnen som rör barn och föräldrarskap.

Lämplig ålder på barnet är 2-6 månader.

Kursavgift: 150 kr, då ingår massageolja och kursmaterial.

Plats: Almby församlingshem ingång B.

 

 

 

 

Skapad:2014-01-10 13:00:00

Almby församling erbjuder gudstjänst, själavård och en kristen gemenskap till alla som kommer till våra kapell och kyrkor.

Läs mer om Almby församling

Almby församling

Skapad: 2014-01-10 14:00:00

Adress: Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon informationsservice (bokningar och växel): 019-15 45 00 
(Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: 019-15 46 77

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan (nytt fönster)
Universitetskyrkan

 

 

 

//