Längbro kyrka

- En omtyckt vigsel- och dopkyrka!

Längbro kyrka

Klicka gärna runt i bilden!

Längbro nuvarande kyrka, tidigare ibland kallad Karlslunds kyrka efter den närbelägna herrgården och de natursköna Karlslundsskogarna, uppfördes 1900-1901 efter ritningar av arkitekt Magnus Dahlander. Den består av ett rektangulärt långhus, ett tresidigt avslutat kor, ett torn i sydost och mitt emot detta en korsarm på långhusets norra sida. I väster och söder finns små vapenhus och i vinkeln mellan kor och korsarm en tidigare sakristia.

Kyrkans exteriör med tegelmurar, blinderingar och strävor skall efterlikna baltisk tegelgotik, men både exteriören och interiören har starka inslag av vegetativa jugendformer. Det rikt utformade tornet har blinderingar, trappgavlar och ett sadeltak som bär en takryttare. På de branta takfallen ligger skiffer, lagt i mönster. Kyrkorummet nås genom de båda vapenhusen, av vilka det södra har den största och rikast dekorerade portalen. Långhuset har öppen takstol, koret är välvt. Bågar i söder och norr öppnar sig mot tornet och korsarmen, som båda är försedda med läktare. Långhuset upplyses av kopplade fönster i söder och norr och ett (ursprungligen tre) fönster över läktaren i väster.

Utrymmet under tornläktaren fungerade ursprungligen som dopkapell, men avskildes 1935 till sakristia. Vid samma tillfälle flyttades orgeln från tornets läktare till västläktaren. Koret dekorerades 1981-82 med kalkmålningar av Sven-Bertil Svensson, delvis med förebild av den 1935 avlägsnade ursprungliga dekoren.

Källa: Riksantikvarieämbetet, Sockenkyrkoprojektet 1996

 

 

 

 

 

Om Längbro kyrka

Adress: Församlingsvägen 4, 703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)  
Hitta hit

Längbro församling

 

 

Vigsel, dop och begravning

 

Längbro kyrka idag

Morgonmässa
2016-02-10 kl: 08:00
Längbro kyrka
Kvällsmässa
2016-02-10 kl: 18:00
Längbro kyrka
 
 
 

Verksamhet

Inga dokument

 

 

 

 

//