Kondomer och människovärde i Svenska kyrkans hiv-arbete

Kinesisk opera under en marknadsdag i södra delen av landet. Operan berättar om hur hiv sprids för bland andra besökande gästarbetare. Svenska kyrkan stöder arbetet. Bokstäverna COS i bakgrunden betyder Church of Sweden.

Kinesisk opera under en marknadsdag i södra delen av landet. Operan berättar om hur hiv sprids för bland andra besökande gästarbetare. Svenska kyrkan stöder arbetet. Bokstäverna COS i bakgrunden betyder Church of Sweden. Foto: Gunilla Hallonsten/IKON

[2011-11-30 19:30]

I södra Kina ordnar Svenska kyrkans kinesiska samarbetspartner träffar för sexarbetande flickor i 14-15-årsåldern där de lär sig hur de kan undvika att bli smittade av hiv. För Svenska kyrkan handlar hiv-arbetet internationellt framför allt om att förebygga hiv och att kämpa för hiv-positivas människovärde.

I södra Kina, i gränsområdet mot Vietnam och Burma, finns en omfattande knarkhandel. Där finns också många injektionsmissbrukare och många sexarbetare.

Svenska kyrkans internationella arbete stöder förebyggande insatser mot hiv bland sexarbetarna här.

Blev illa berörd
- Jag var med på en workshop. När jag kom in i lokalen satt där ett sextiotal flickor i 14-15-årsåldern. De var i samma ålder som mina döttrar! Jag blev väldigt illa berörd! Det berättar Svenska kyrkans policychef Gunilla Hallonsten.

Både att injicera droger och sälja sex är förbjudet i regionen. I början bevakade myndigheterna samlingarna och de sexarbetare som kom till träffarna riskerade att bli arresterade. I dag finns en överenskommelse med de lokala myndigheterna om att sexarbetarna kan delta utan risk.

Det är kondom som gäller
- På workshopen får  deltagarna höra att det är kondom som gäller, och den får inte ha ett pris så att den som köper sex kan betala mer för att slippa den,  säger Gunilla Hallonsten.

De unga sexarbetarna väljer själva ut några bland sig som får mer utbildning om hiv av Svenska kyrkans kinesiska samarbetspartner. Tillsammans reser de sedan runt i byarna och informerar byborna om hur hiv sprids. Att få en sådan roll stärker förstås självförtroende och självrespekt hos de unga flickorna.

Kinesisk opera där åskådaren får höra hur han eller hon kan bli smittad av hiv är också ett sätt att förebygga hiv. Föreställningarna hålls under marknadsdagar där mycket människor samlas och där en färgsprakande opera drar till sig uppmärksamhet.

Kvinnor säljer sex för att få mat
Gunilla Hallonsten betonar att hiv och aids i många länder hör ihop med ojämlikhet mellan kvinnor och män – och om fattigdom.

Att vara flicka eller kvinna och gå hungrig är en högriskfaktor för att smittas av hiv. Åttio procent av alla kvinnor som hungrar säljer sex i utbyte mot mat och andra varor. Det är så vanligt att det till exempel i Swaziland i södra Afrika finns ett uttryck för det som sker: ”Sexuella tjänster för att överleva.”

Större jämlikhet leder till mindre hiv
Om kvinnor var självförsörjande och hade större medbestämmande skulle mycket av arbetet för att förhindra att hiv sprids vara gjort!

- Stöder vi jämlikhet så minskar spridningen av hiv, konstaterar Gunilla Hallonsten.

Idag har många hiv-smittade i världen tillgång till gratis bromsmedicin. Men för den som är fattig är vården ändå inte självklar. En förälder kan ställas inför valet att betala bussbiljetten till sjukhuset för att få bromsmedicinen – eller köpa mat till barnen.

En hiv-positiv människa utvecklar aids snabbare om hon är undernärd. Och den som utvecklat aids behöver bra mat om medicinen ska fungera. Också därför hör fattigdom och hiv och aids ihop.

Skammen finns kvar
Och skammen finns kvar. Alla vågar inte ens testa sig.

- Så länge vi hör kommentarer som : ”Jag vågar inte ta bromsmedicinen så att min svärmor ser det”, behöver vi arbeta mot skammen, säger Gunilla Hallonsten.

För några år sedan kom Svenska kyrkans biskopar med ett så kallat biskopsbrev om hiv och aids. Där skriver de bland annat att ” Som kyrka måste vi vägra att delta i skambeläggandet av hiv.”

Religiösa ledare med hiv berättar
Ett led i detta är att Svenska kyrkan stöder utbildningar där religiösa ledare som själva har hiv föreläser, just nu i Latinamerika. Det handlar om att ändra attityder. Målet är att kyrkornas församlingar världen över ska vara trygga och förtroendefulla mötesplats där alla kan känna sig välkomnade – utan ett enda undantag. 

För många kyrkor i världen är det inte självklart att prata om kondomer. I biskopsbrevet uppmanar Svenska kyrkans biskopar kyrkoledare världen över att rekommendera människor att använda kondom.
Maria Sandell
Kontakta redaktionen

 

 

 

//