50 timmar i bön

Nyhet Publicerad Ändrad

Under dagarna 10-12:e november var det dags för den andra ekumeniska bönehelgen i Lycksele

Precis som förra gången var samtalsrummet och kapellet på St:Mikaelsgården omvandlat till ett bönerum, som syftade till att inbjuda och inspirera till bön och förbön för olika ämnen–men även att uttrycka sin bön på annat sätt än genom att knäppa sina händer. Där kunde man t.ex. sticka sin bön eller forma den genom att använda trolldeg. Den som ville kunde även hänga upp löv i ett träd som en bön för tillväxt av andens frukter i sitt (eller någon annans) liv.

I rummet fanns även bönestationer som syftade till att väcka tankar och inbjuda oss till att be för mer specifika områden. Exempelvis uppmärksammades människor som fängslas, torteras och (ibland även) dödas för sin religiösa eller politiska tros skull. Även människor och mer närliggande områden som behövde lyftas fram uppmärksammades vid bönestationerna. Nämnas kan de socialt utförsäkrade och deras situation i dagens Sverige; beroende och missbruk av alkohol, tunga droger eller spel, samt behovet av en sund och god självbild och självkänsla. De sistnämnda gestaltades genom att betrakta sig själv i en spegel, och samtidigt påminnas av Bibelord att människans är något gott i Guds ögon–skapad till Guds avbild. Det är ett synnerligen angeläget budskap i vår tid.

Vi var många som gladdes åt möjligheten att samlas i bön, och vi hoppas att 50 Timmar bön får bli en återkommande inspirationskälla och mötesplats i bön för Lycksele församlingar!

Marcus Ahlstrand