Välkommen till S:t Örjans församling

Foto: Ola Johansson

Här är alla lika välkomna att ta del av och bidra till vår verksamhet.

S:t Örjans församling består av de två orterna Ursviken och Skelleftehamn. Här bor cirka 7200 människor varav cirka 5400 st är medlemmar i församlingen. Ursviken som är den något större orten har relativt få arbetsplatser och därför fler som pendlar från än till orten. I Skelleftehamn är det tvärtom. Här finns många arbetsplatser, med Rönnskärsverken som den klart största, och många som pendlar till orten.

Foto: Ola Johansson

Byar som vuxit samman
Församlingen bildades 1961. Tidigare var Skelleftehamn en del av Skellefteå Stadsförsamling medan Ursviken tillhörde Skellefteå Landsförsamling. Ursvikens samhälle består av ett antal byar (Furunäs, Klemensnäs, Inre Ursviken och Yttre Ursviken) som vuxit samman. Landsbygdskaraktären är i idag ett minne blott. Idag består det vidsträckta samhället av nästan uteslutande villor och radhus.

Ett typiskt brukssamhälle


Skelleftehamn är ett samhälle som till stora delar är uppbyggt av Boliden AB i samband med att Rönnskärsverken etablerades under trettiotalet. Det var under några decennier ett typiskt brukssamhälle där det fanns särskilda hus för tjänstemän och arbetare. S:t Örjans kyrka och prästbostaden, sedermera kyrkoherdebostaden, (och numera avyttrad) är placerad i de gamla tjänstemannakvarteren.

Miljön har förbättrats avsevärt
Miljön kring Skelleftehamn och Rönnskärsverken har förbättrats avsevärt de senaste åren. I Skelleftehamn finns ett rikt utbud av samhällsservice med bl.a. ett flertal restauranger/pizzerior, enmataffärer, caféer, biograf och badhus. Inom församlingens gränser finns många fritidshus som gör att antalet boende ökar på sommaren.

Åldersstruktur
S:t Örjans församling tillhör den del av kommunen med lägst snittålder. Det bor många barnfamiljer här, i synnerhet i Ursviken. De senaste åren har det fötts cirka dubbelt så många barn i Ursviken som i Skelleftehamn. Cirka 2000 av invånarna i församlingen är barn (0-18 år), medan det bor förhållandevis få pensionärer här.

Skolor
De allra flesta av barnen som bor här går i skola inom församlingens gränser till dess att de börjar gymnasiet, då de åker in till Skellefteå.
Det finns en friskola med kristen profil, Bruksskolan, för förskoleklass till och med årskurs fem. Huvudmän för dessa är pingstförsamlingarna i Ursviken och Skellefteå.

Foto: Ola Johansson

Föreningar:
Inom församlingen finns ett rikt föreningsliv. Idrottsföreningarna dominerar stort i antal, men det finns också politiska föreningar, kulturföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar mm.
Församlingen samarbetar med flera av föreningarna, främst genom FRIS-grupperna i Skelleftehamn och Ursviken.

Samverkan med EFS i Ursviken
S:t Örjans församling har ingått ett samverkansavtal med EFS Missionsförening i Ursviken och ser det som en viktigt och angeläget samarbete.

Andra kristna församlingar och organisationer
I Skelleftehamn och Ursviken är tre frikyrkor verksamma, Brukskyrkan (Pingstförsamlingen) i Ursviken, Frälsningsarmén i Skelleftehamn och S:t Andreas i Ursviken som tillhör Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan. Församlingen samverkar ekumeniskt med Brukskyrkan och Frälsningsarmén. Församlingen stöder också Skellefteå stadsmission


 

Kontakta församlingen

Skapad: 2011-09-13 11:20:00

Telefon
0910-70 81 00 (9-12, 13-15)

E-post
storjan.forsamling@svenskakyrkan.se

Vägbeskrivning till våra kyrkor och kapell
S:t Örjans kyrka    
Ursvikens kyrka    
Sävenäs kapell


Händer i församlingen

Tisdagsträffen
2016-02-09 kl: 13:00-15:00
EFS Ursviken
Mer information
Örjansträffen
2016-02-11 kl: 13:00-15:00
S:t Örjansgården
Mer information
Gudstjänst med små och stora
2016-02-14 kl: 11:00-12:00
Ursvikens kyrka
Mer information
Mässa i Taizéton
2016-02-14 kl: 18:00-19:00
S:t Örjans kyrka
Mer information
 
 
 

Vår församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är det grundläggande måldokument för församlingen och en slags presentation av eller identitetshandling för församlingen. Den använs som grund för vår verksamhetsplan och vår budget. Denna instruktion är framtagen med tidsperspektivet upp till 5 år och ska då senast omarbetas.

Ladda hem vår församlingsinstruktion (pdf)

 

//