Vuxendialog

I alla tider har människan haft behov av att berätta om sitt liv och söka uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer och utvecklas som människor.

Vuxendialog är en enkel modell för mindre samtalsgrupper, där deltagarna tillsammans talar om såväl vardagliga händelser som angelägna livsfrågor. En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera. Dialog-gruppen ger på så sätt människor tillgång till personliga möten på lika villkor.

 

Vill du vara med i en dialoggrupp?

Kontakta Roland Stahre om du har frågor eller vill anmäla dig.

Roland Stahre

Sjukhuspastor

0733 44 58 58

Här är några exempel på teman som en dialoggrupp kan mötas kring. Du är också välkommen med egna förslag på ämnen.

Livet i ny familjekonstellation
Utmaningar och glädjeämnen i livet med bonusbarn, styvmammor, plastfarsor och varannan-veckas-liv. Att anpassa sig till en ny familjebild. 

Uppvuxen i kyrkan – tillgång eller belastning?
Hur blir ärvd barnatro till egen vuxentro? Vad händer när det självklara och invanda inte längre känns angeläget. Om att kunna alla spelets regler, men samtidigt undra varför de finns.

Nytt läge – om fasväxlingar i livet
Att blir mor- eller farförälder: förväntningar, förhoppningar och funderingar kring livet mitt emellan ett nyfött barn och åldrande egna föräldrar. Att lämna änkelivet för en ny kärlek. Att lämna arbetslivet och ta sig an nya utmaningar.​


Skapad:2012-05-15 14:10:00

Hur går det egentligen till vid en dialoggruppsträff? Välkommen att gästa en grupp som just den här kvällen delar tankar kring ämnet "Under livets andra halvlek".

Läs mer

 

Fia Rolfsgård är lärare på Hedens skolan och var med i en av de första dialoggrupperna på Öckerö. Klicka på bilden för att läsa mer

Vuxendialog – metod

Skapad: 2012-05-15 10:55:00

1. Samling och fika (ca 30 min).
Småprat för att ”landa” och samla ihop gruppen.

2. Livsnära berättelser
(ca 5 min/pers).
Var och en får möjlighet att berätta vad som känns viktigt just nu. Något som hänt, eller en tanke som mal.

3. Eftersamtal (ca 10 min).
Möjlighet till respons på de livsnära berättelserna om någon deltagare ber om det.

4. Temasamtal (ca 60 min).
Samtal kring det tema som gruppen tillsammans valt i början av teminen.

5. Avslut (ca 10 min).
Sammanfattning och avrundning.

 

Vuxendialog – kontrakt

Skapad: 2012-05-15 14:20:00

• Tystnadslöfte - det vi delar stannar i gruppen.
• Vi talar personligt med varandra.
• Vi låter varandra tala till punkt.
• Vi kommenterar inte någons berättelse om han/hon inte ber om det.
• Vi följer metoden för Vuxendialog.

 

//