Samtal och stöd

Samtalen kan handla om tunga saker, att mista den man levt med. Eller andra saker, att fatta ett beslut, att stå vid ett vägskäl i livet eller att livet bara är allmänt komplicerat. Det kostar inget. Du måste inte bo i församlingen.

I våra församlingar finns alltid någon som har tid att lyssna och samtala. Våra präster erbjuder själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare, i ett missbruk eller i en relation. Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. 

Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro. Ingen fråga är för liten eller för stor. Våra präster har en gedigen utbildning och har lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer i livet.

Samtalen är kostnadsfria och vi för inga journaler.
Välkommen att höra av dig!

​Komminister Lena Blomquist, 0478-344 12

Vik komminister Ulla Carlson 076 831 37 79

Kyrkoherde Ingrid Knutsson Starck, 0478-344 04

 

//