Svenska kyrkans familjerådgivning

Foto: Anne-Sophie Gustafsson Hero.

Familjerådgivningen är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Vår specifika kompetens är parterapi och övrig relationsbearbetning.

Skapad: 2011-06-22 09:00:00

 

Svenska kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell hjälp
att

  • kommunicera känslor och behov på ett bättre sätt
  • få en djupare förståelse för sig själv och den andre
  • skapa fungerande relationer efter en separation
  • bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar

Lugn miljö
Hos oss finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det terapeutiska samtalet som instrument kan vi erbjuda en trygg plats för reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Processen tillåts ta den tid den tar, och kan variera från ett till en längre serie samtal. Det är en fördel om ni kommer tillsammans men vi tar även emot dig som söker själv.

Psykodynamisk grund
De teoretiska referensramarna vilar i första hand på en psykodynamisk grund. Vi har även erfarenhet av att möta tros- och livsåskådningsfrågor i samband med relationsproblem, men du behöver inte vara troende för att söka hjälp.

Du kan vara anonym

Vi arbetar under sträng sekretess. Inga journaler förs och den som önskar har möjlighet att vara anonym .

Lång erfarenhet
Svenska kyrkans familjerådgivning etablerades 1954 och ingår i kyrkans diakonala arbete. Familjerådgivningen manifesterar kyrkans omsorg om människor i samlevnadssvårigheter och livskriser och är ett uttryck för det kristna kärleksbudskapet  

 

Medarbetare

Arne Damström, leg. psykolog, auktoriserad familjerådgivare
Familjerådgivare, föreståndare

Christina Hänström, leg. psykolog, auktoriserad familjerådgivare
Familjerådgivare

Karin Cervin, socionom
Familjerådgivare

 

 

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans familjerådgivning

Skapad: 2010-06-07 00:00:00

 

Telefon

Om du önskar få information om familjerådgivning går det bra att kontakta oss via telefon eller e-post. Tidsbokning sker via telefon.

Telefon 018-51 35 22
E-post familjeradgivningen. uppsala@svenskakyrkan.se

Vi har telefontid måndag-torsdag, kl. 10:00 - 11:00.

Adress

Svenska kyrkans familjerådgivning
Götgatan 3, 1 tr.
753 15 Uppsala

Kostnad

Avgiften är 300 kronor/samtal.

Avgiften är subventionerad av Uppsala pastorat och näraliggande pastorat.

 

//