Svenska kyrkans familjerådgivning

Foto: Magnus Aronson

Skapad: 2011-06-22 09:00:00

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det kan gälla en parrelation eller förhållandet till andra närstående, som syskon eller föräldrar.

Familjerådgivning erbjuder professionell hjälp att

 • kommunicera känslor och behov på ett bättre sätt
 • få en djupare förståelse för sig själv och den andre
 • skapa fungerande relationer efter en separation
 • bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar

Så går det till
Hos oss finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det professionella samtalet som verktyg kan vi erbjuda en trygg plats för reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Processen tillåts ta den tid den tar, och kan variera från ett enda till en längre serie samtal.

Det är en fördel om ni kommer tillsammans, men vi tar även emot dig som söker ensam. Mottagningen är öppen för alla oavsett ålder, sexuell läggning och tro.

Vår kompetens
Vi arbetar i första hand utifrån en psykodynamisk grund. Vår specifika kompetens är parterapi och övrig relationsbearbetning. Vi har dessutom erfarenhet av att möta tros- och livsåskådningsfrågor i samband med relationsproblem, men du behöver inte vara troende för att söka hjälp.

Du kan vara anonym
Vi arbetar under sträng sekretess. Inga journaler förs och den som önskar har möjlighet att vara anonym .

Lång erfarenhet
Svenska kyrkans familjerådgivning i Uppsala grundades redan 1954. Den är en del av kyrkans diakonala arbete att stödja människor i relationssvårigheter och livskriser.

Medarbetare

Arne Damström, legitimerad psykolog, auktoriserad familjerådgivare
Familjerådgivare, föreståndare

Christina Hänström, legitimerad psykolog, auktoriserad familjerådgivare
Familjerådgivare

Karin Cervin, socionom
Familjerådgivare

 

Svenska kyrkans familjerådgivning

Skapad: 2010-06-07 00:00:00

Information och tidsbokning

Kontakta oss via telefon eller e-post om du vill ha information om familjerådgivning. Tidsbokning sker via telefon.

Telefon 018-51 35 22
E-post familjeradgivningen.uppsala@svenskakyrkan.se

Telefontid måndag-torsdag kl 10.00-11.00

Adress

Svenska kyrkans familjerådgivning
Götgatan 3, 1 trappa (punkthus vid röda bron över Fyrisån)
753 15 Uppsala

Kostnad

Avgiften är 300 kronor/samtal om du bor i:

 • Alunda församling
 • Almunge pastorat
 • Balingsta pastorat
 • Björklinge Skuttunge Viksta församlingar
 • Bälingebygdens församling
 • Danmark-Funbo församling
 • Gamla Uppsala församling
 • Gottsunda församling
 • Helga Trefaldighets församling
 • Lagunda församling
 • Norra Hagunda församling
 • Rasbo pastorat
 • Uppsala domkyrkoförsamling
 • Vaksala församling
 • Vattholma pastorat

Avgiften är 500 kr/samtal för dig som bor i annan församling.

 

//