Dop i Helsingborg

Vill du låta döpa ditt barn? Eller kanske dig själv? Välkommen att boka dop i någon av våra kyrkor i Helsingborg.

"Åt mig har getts alla makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matt 28:16-20

Med dop- och missionsbefallningen i Matteusevangeliet sände Jesus ut sina lärjungar. Löftet han gav lärjungarna gäller vid dopet än idag: "Jag är med er alla dagar till tidens slut"

Nedan berättar Magnus Salomonsson, präst i Svenska kyrkan Helsingborg, mer om dopet.

Här finns information om hur du bokar dop i Svenska kyrkan Helsingborg.

 

Läs mer om dopet här.

Hur gör jag om jag vill döpa mitt barn? Gå till boka dop i Svenska kyrkan Helsingborg

 

 

//