Skellefteå landsförsamling är en församling med gamla anor, men församlingen är inte bara historia utan även en levande församling med kyrkor, bönhus och ett levande gudstjänstliv.

I Skellefteå landsförsamling möts alla åldrar så att vi tillsammans kan växa i trygghet och självkänsla. Människor får möjlighet att upptäcka en kristen tro och utvecklas i den.

Församlingen har också samhällets uppdrag att tillhandahålla lokal och begravningsplatser för både den som tillhör Svenska kyrkan och de som inte gör det.

I församlingen bor omkring 20 000 invånare och ca 82 % av dessa tillhör Svenska kyrkan.

Förutom huvudkyrkan (i folkmun Landskyrkan) finns fem stadsdelskyrkor, varav två är samarbetskyrkor med EFS. Dessutom finns ett tjugotal bönhus i församlingen.

 • Skellefteå landsförsamlings kyrka i vinterskrud.

  Skellefteå landsförsamlings kyrka i vinterskrud. Foto: Mona R Ögren

 • Skellefteå landsförsamlings kyrka.

  Skellefteå landsförsamlings kyrka. Foto: Gunnel Eriksson

 • Skellefteå landsförsamlings kyrka i oktober.

  Skellefteå landsförsamlings kyrka i oktober. Foto: Elisabeth Dahlberg

 • Skellefteå landsförsamlings kyrka i höstskrud.

  Skellefteå landsförsamlings kyrka i höstskrud. Foto: Elisabeth Dahlberg

Skellefteå landsförsamling - en del av Svenska kyrkan

Skellefteå landsförsamling är en del av Svenska kyrkan, som är en del av den världsvida kyrkan.

Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid, här hemma och långt borta. Svenska kyrkan är det stilla rummet med rymd för egna tankar och det är platsen för livets stora högtider.

Men framför allt består Svenska kyrkan av oss människor – av dig och mig. Och på samma sätt som vi människor är olika är kyrkan det. Beroende på var vi befinner oss i livet möter vi kyrkan i skilda gestalter. Det gemensamma är att Guds kärlek och omsorg om oss skymtar bakom allt.

Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

 

Svenska kyrkan

Skapad: 2012-09-06 14:35:00

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka.

Evangelisk – därför att grunden är Bibelns evangelium, glädjebudskap, om Jesus Kristus.
Luthersk – därför att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör där förgrundsgestalten var den tyske teologen Martin Luther.
Öppen – därför att alla, vare sig man är troende, tvivlande eller sökande, är välkommen till Svenska kyrkan.
Demokratisk – därför att alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt i kyrkovalet som hålls vart fjärde år.

 

//