Internationella gruppen

Internationella gruppen består av frivilliga som under en kortare eller längre tid arbetar med en speciell fråga inom utlandsarbetet, tex insamlingar. Gruppen ansvarar också för kontakten med vänorten Tukums som ligger i Lettland. Internationella gruppen fördelar varje år pengar till behjärtansvärda ändamål runt om i världen.

Dag: Gruppen träffas kvällstid en gång i månaden.
Ordförande: Margot Henriksson
Kontakt: Pia Johansson pia.johansson@svenskakyrkan.se
Tfn: 08-556 133 56

//