Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap stiftades den 11 september 1985. Sällskapet har till uppgift att väcka och samordna intresset för kyrkohistoriska studier rörande Göteborgs stift och dess församlingar

• Sällskapet anordnar symposier, föredrag och studiebesök. Den stiftshistoriska dagen i slutet av sommaren brukar vara förlagd till någon av stiftets församlingar. Även vid höstmötet brukar vi gästa någon församling. Årsmötet i början av året brukar äga rum i Göteborg.

• Sällskapet ger ut en skriftserie. Hittills har 14 skrifter utkommit i denna serie.

•  Sällskapet har till uppgift att främja arbetet med Göteborgs Stifts Herdaminne.

• Medlemsavgiften är 50 kronor per år. Avgift för ständigt medlemskap är 700 kronor.

• Vidare upplysningar på sällskapets hemsida www.stiftshistoria.nu .


 

//