Avtal på vänskap mellan Visby och Cypern

Nyhet Publicerad Ändrad

Måndag 4 april skrevs historia då ett vänförsamlingsavtal tecknades mellan Visby domkyrkoförsamling och Skandinaviska församlingen på Cypern. Detta är frukten av ett arbete som pågått några år och i och med vänavtalet får man en formaliserad ram som kan komma att fördjupa förbindelserna. Läs mer.