Kyrkobokföring, vad bokförs?

KYRKOBOKFÖRING

Kyrkobokföringen administrerar endast det som har med Svenska kyrkans medlemmar att göra.  Frågor rörande personbevis, folkbokföring m m hänvisas du till ditt lokala skattekontor.

www.skatteverket.se eller telefon 0771-567 567.

Fyra ministerialböcker - Dopboken, Konfirmandboken, Vigselboken och Begravningsboken

 

 

DOP

Eftersom vi genom kyrkobokföringen är uppkopplade mot folkbokföringen uppdateras kyrkobokföringsregistret hela tiden med aktuella händelser som födslar eller dödsfall.

 

Vid bokning kan vi erbjuda dop i princip alla söndagar i gudstjänsten samt vid dopgudstjänster en gång per månad i varje kyrka: Laholms kyrka, Skummeslövs kyrka och Mellbystrandsgården.

 

 

KONFIRMATION

Varje vår tas uppgifter ut i systemet om möjliga blivande konfirmander. Vi skickar ut inbjudan till konfirmandläsning.

VIGSEL

Bokning för vigsel sker ofta året innan den stora händelsen. Vi tar inte bokningar för följande år förrän efter 1 oktober då planeringen för kyrkans egen verksamhet inför nästkommande år får komma i första hand.Någon månad innan vigseln tas vigselblankett ut till prästen med alla uppgifter samt telefonnummer för bokning av vigselsamtal.

 

 

BEGRAVNING

En första kontakt efter ett dödsfall är oftast med en begravningsbyrå. Begravningsbyrån bokar dag för själaringning som vi har i Laholm på onsdagar och i övriga kyrkor torsdagar, och ev tacksägelse i kyrkan. Därefter bokas dag för begravningsgudstjänst.

Prästen kontaktar de anhöriga och bestämmer tid för ett samtal inför begravningsgudstjänsten. De anhöriga kan också kontakta våra kyrkomusiker för att tala om sång och musik vid begravningen.

Efter begravningen registreras detta i begravningsboken.

Kyrkogårdsförvaltningen registrerar den avlidne i kyrkogårdsregistret vid tillfället för gravsättning eller nedsättning av aska.

 

 

//