Fryksände församling

Fryksände kyrka ligger mitt i tätorten Torsby i norra Värmland. Vi firar gudstjänst med mässa varje söndag kl. 11.00.

 

 

Foto: Margareta Löwenspets

Verksamhet hösten 2015:

Öppen grupp för barn ålder 0-6 år i sällskap med vuxen       Måndagar kl. 9.30 - 12.00       Torsdagar kl. 9.30 - 12.00

Babyrytmik måndagar     Anmälan och info.  tel. 0560-272 00

Barnkör 6-13 år  Torsdagar Anmälan / info.  tel. 0560-272 00

Konfirmander onsdagar 

Kyrkokören  Onsdagar kl. 19-21

Syföreningen Måndagar udda veckor kl. 14-16

 

Detta händer i Fryksände

Högmässa. Röda Korsets Julbazar efter gudstjänsten i Församlingshemmet.
2015-11-29 kl: 11:00
Mer information
Mässa Siris kapell
2015-12-02 kl: 08:15
Mer information
Musik vid helgsmål
2015-12-05 kl: 18:00
Mer information
Högmässa. Adventsauktion efter gudstjänsten i Församlingshemmet.
2015-12-06 kl: 11:00
Mer information
Högmässa
2015-12-13 kl: 11:00
Mer information
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Fryksände

Skapad: 2011-04-04 14:20:00

Besöksadress:
Kyrkogatan 26, 68530 TORSBY 

Postadress:                      
Fryksände pastorat, Box 52,
685 22 TORSBY
fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon: 0560-27200 

 

Välkommen till Kyrkokören!
 

Vi övar onsdagar kl. 19-21
Info: Katharina Hieke 272 10  

Välkommen att lyssna på lunchmusik tisdagar kl. 12.12 jämna veckor.

 

Fryksände kyrka och Siris kapell är öppna varje vardag 9.00 - 15.30. Under lördag, söndag och helgdag är de öppna i anslutning till förrättningar och gudstjänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//